„Suk, suk ratelį“ sukvietė Šiaurės Lietuvos šokėjus

Sa­vait­ga­lį vy­ko Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Kul­tū­ros sky­riaus ir ra­jo­no Kul­tū­ros cent­ro ini­cia­ty­va kas ant­rus me­tus ren­gia­mas Lie­tu­vos šiau­rės kraš­to suau­gu­sių­jų liau­diš­kų šo­kių ko­lek­ty­vų konkursas–festivalis „Suk, suk ra­te­lį“. Ka­dan­gi, kaip in­for­ma­vo Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, Kur­šė­nų kul­tū­ros cent­ro di­džio­ji sa­lė šiuo me­tu re­no­vuo­ja­ma, festivalis–konkursas vy­ko Šiau­lių mies­to kul­tū­ros cent­re. Kon­kur­se var­žė­si mer­gi­nų, jau­ni­mo, vy­res­nių­jų ir pa­gy­ve­nu­sių­jų liau­dies šo­kių gru­pės. Šo­kė­jus ver­ti­no Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio kul­tū­ros cent­ro su­da­ry­ta ko­mi­si­ja, ku­riai pir­mi­nin­ka­vo Gra­ži­na Kas­pa­ra­vi­čiū­tė – Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio kul­tū­ros cent­ro cho­reog­ra­fi­jos po­sky­rio vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė. Kon­kur­si­nia­me fes­ti­va­ly­je

Skaityti plačiau

Papilės kultūros namų mišrus vokalinis ansamblis ,,Žara“ festivalyje „Juodalksnių pavėsy“

          Alksniupių kultūros namuose (Radviliškio r.) XV jubiliejiniame vokalinių ansamblių festivalyje „Juodalksnių pavėsy“ skambėjo dainos apie meilę, likimą, gimtinę. Nuo nedrąsios pradžios (2002 m.) festivalis užaugo ir tapo tradicine dainos švente, kurioje  dalyvavo 26 kolektyvai iš Šiaulių, Pakruojo, Akmenės, Panevėžio, Joniškio ir Radviliškio rajonų, stebinę žiūrovus dainos skambumu ir gražumu.          Svečius, festivalio dalyvius pagerbė ir pasveikino Lietuvos Respublikos Seimo narys A. Gaidžiūnas, Radviliškio rajono savivaldybės meras A. Čepononis, Pakalniškių seniūnas K. Ulinskas, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir

Skaityti plačiau

„Venta gyvai 2017“

Jau trečią kartą Ventos kultūros namuose surengta muzikantų gyvo garso šventė „Venta gyvai 2017“. Šventėje  dalyvavo grupės: „UžKūtės“ iš Ventos kultūros namų (vadovas Laimonas Grigas), ,,Po stogu“ iš Urvikių kultūros centro (vadovas Nerijus Mongirdas),  ,,Kadrai“ iš Laižuvos kultūros centro (vadovas Aurelijus Barakauskas), grupė iš Šiaulių ,,Rokabaj“ (vadovė Lietuvos balso dalyvė Liana Pušnova). Renginio vedėjas – Raimondas Šilanskas. Daugiausiai žiūrovų simpatijų pelnė grupė ,,Rokabaj“, kuriai atiteko pereinamasis prizas – nugalėtojo lagaminas.  

Skaityti plačiau

Koncertas Vilniuje

Lapkričio 9 d. Viniaus mokytojų namų svetainėje vyko koncertas „Griežia Akmenės ir Joniškio kraštų liaudies muzikantai“, skirtas 29 etnoinstrumentologinei ekspedicijai Akmenės ir Joniškio rajonuose apibendrinti. Renginyje Akmenės kraštui atstovavo ir koncertavo A. Visockis (armonika ir būgnai) ir A. Rašimas (lūpinė armonikėlė ir gitara). Koncerte dalyvavo ir Lietuvos nacionaliniam kultūros centrui etnoinstrumentologinę ekspediciją vasarą Akmenės rajone organizuoti padėjusi Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro etninės kultūros specialistė M. Urbonienė.

Skaityti plačiau

Vilniaus rotušėje bus teikiami prestižiniai apdovanojimai „Auksinis Feniksas”

Lapkričio 27 d. 16 val. Vilniaus rotušėje, iškilmingos ceremonijos metu bus įteikti didžiausios šalies kultūrinės bendruomenės – Lietuvos kultūros centrų asociacijos apdovanojimai „Auksinis feniksas“. „Auksinis feniksas“ tai svarbiausias ir vienas reikšmingiausių visos šalies apdovanojimų kultūros srityje. Šio apdovanojimo tikslas – pagerbti fizinius ar juridinius asmenis, svariausiai nusipelniusius šalies kultūros kūrimui, plėtrai, perdavimui, saugojimui bei kultūros centrų sistemos vystymuisi, tobulinimui ir viešinimui. „Auksiniai Feniksai“ bus teikiami „Geriausiam metų kultūros centro vadovui“; „Geriausiam metų kultūros ir meno kūrėjui“; „Geriausiam metų kultūros centro

Skaityti plačiau

Papilėje nuskambėjo XII liaudiškos muzikos kapelų festivalis

Jau antrus metus medžiotojų globėjo Šv. Huberto dienai skiriamas liaudiškos muzikos kapelų festivalis ,,Skambėk, Papile“ dar labiau sustiprino bičiulystę su Akmenės medžiotojų ir žvejų draugija. Šiemet kartu buvo minimas ir Akmenės medžiotojų ir žvejų draugijos 65-erių metų jubiliejus. Už medžiotojus laikytos Šv. Mišios, po kurių visi rinkosi į Papilės kultūros namus. Šventės vedėja Medeina (J. Vaškelienė) trumpai pristatė Šv. Huberto gyvenimo istoriją. Medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininkas J. Isajevas Medeinės medaliais ir padėkos raštais apdovanojo nusipelniusius medžiotojus. Papilės medžiotojų būrelio

Skaityti plačiau

Kartą per metus pagerbiame visus išėjusius į amžinybę

Visų šventųjų dieną Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro darbuotojai ir mėgėjų meno kolektyvų nariai paminėjo Naujosios Akmenės Stipirkių kapinėse giedodami ir skaitydami eiles visiems išėjusiems atminti (A. Rašimas, A. Gričiutė). Minėjimo metu buvo aukojamos Šv. Mišios bei atlikta procesija už mirusiuosius. Šv. Mišias aukojo dek. kun. O. Jurevičius.  

Skaityti plačiau

Raganų ir demonų puota

Naujosios Akmenės kultūros centro jaunimo dramos studija „9-netukas“, vaikų lėlių teatras ir Naujosios Akmenės muzikos mokyklos jaunieji teatralai (vad. D. Kvaukienė) paminėjo Helovyno šventę Naujosios Akmenės miesto L. Petravičiaus aikštėje su teatralizuota misterija „Raganų ir demonų puota“ (rež. A. Gričiutė). Šventėje netrūko dūmų, baubų, siaubo ir muzikos efektų. Renginio metu buvo rodoma N. Gogolio apysakos ekranizacija – filmas „Baubas“ („Vij“ 1967 m. rež., Konstantinas Jeršovas, Georgijus Kropačiovas).

Skaityti plačiau

Akmenės kultūros namų suaugusiųjų mėgėjų teatro spektaklis Alkiškių kultūros namuose

Po rudens darbų lieka vis daugiau laiko pramogoms, todėl Alkiškių kultūros namų mėgėjų meno kolektyvų vadovė Eugenija  Narkuvienė ir  Alkiškių kaimo seniūnaitė Irena Levinienė nutarė Alkiškių kaimo gyventojus  supažindinti su  Akmenės rajono mėgėjų meno kolektyvų paruoštomis programomis. Spalio 29 dieną į Alkiškių kultūros namus buvo pakviestas Akmenės kultūros namų suaugusiųjų mėgėjų teatras, kurio vadovė ir  režisierė Reda Butnorienė.  Prieš spektaklį režisierė žiūrovams papasakojo apie teatro susikūrimą, suvaidintus spektaklius ir laimėjimus. Alkiškių kaimo gyventojams buvo parodytas Antono Čechovo vieno veiksmo pokštas

Skaityti plačiau
1 2 3 26