Papilės kultūros namai

Papilės kultūros namai

Papilės kultūros namai
Nepriklausomybės g. 32, Papilė, 85242

Vadovė kultūrinei veiklai Virginija Kupstienė 

Papilės kultūros namų mėgėjų teatras „Jurakalnis“

1984 m. Papilės kultūros namų dramos mėgėjai susibūrė į ratelį, kuriam vadovauti pradėjo režisierė Nijolė Grudžinskienė. Pirmasis pastatymas – rašytojos J. Žemaitės apsakymo „Topylis“ inscenizacija, kurios autorė pati režisierė. Po to  sekė kitų J. Žemaitės apsakymų inscenizacijos: „Velnio vestuvės velnio ir laidotuvės”, „Kelionė į Šidlavą“, „Magdelė“. Teatras mėgo ir Lazdynų Pelėdos apsakymus. Buvo inscenizuotas apsakymas „Burtininkė“, „Prašmatnus kaimynas”. Taip pat pastatyta dramaturgijos pradininko Keturakio pjesė „Amerika pirtyje”. Pasirodymai vyko ne tik Papilėje, bet ir kituose rajono vietovėse. Buvo nemažai išvykų į kitus rajonus. Tie patys artistai parengė vodevilį „Tegyvuoja šlepetė“ ir dalyvavo respublikiniame konkurse „Juokis“ Plungėje. 1998 m. dramos kolektyvui suteiktas „Jurakalnio“ vardas. Pagrindiniai teatro artistai buvo: Bronislava Keturakienė, Stanislava Žukauskienė, Emilija Veličkienė, Valerija Štarienė, Pranas Joniškis, Elytė ir Algirdas Jurkai, Viktoras Statkus, Zenonas Tirius. 2002 m. režisierė išvyko dirbti kitur. 2004 m. su teatru dirbo Dalia Tenienė, kuri pastatė K. Kymantaitės „Pinigėlius“. 2013 m.  teatrui vadovauti grįžo N. Grudžinskienė. Per trumpą laiką pastatyti 3 spektakliai: „Palikimas“  (scenarijaus autorė vadovė), „Gražuolė“ ir „Žiemos pasaka“ (scenarijaus autorė ir pagrindinio vaidmens atlikėja Irena Kinderienė). Su šiais pastatymais vaidinta  Joniškio, Telšių, Šiaulių rajonuose, Naujojoje Akmenėje, Kruopiuose, Ventoje ir keletą kartų Papilėje. Šiuo metu teatre vaidina: Dalia Bagdonavičienė, Stanislava Vaišnorienė, Jelena Ružienė, Zyta Kybartienė, Monika Malinauskaitė, Deimantė Pociutė, Vaidotas Koviera, Bronius Kiudulas, Laimutis Čeludis, Arnoldas Karazija, Armanda Karazijaitė.

   2015 m. kolektyvo sudėtis tapo mišri, vaidino vaikai, jaunimas, suaugę. Pastatytas spektaklis „Keleivis“ (pagal indų filosofo Tagorės kūrybą). Perspektyvoje – nauji kūrybiniai sumanymai ir spektakliai. 2016 m. pastatytas spektaklis „Prie arbatėlės“. Keletą kartų jis rodytas Papilėje. 2017 m. dalyvavo teatrų šventėje Žarėnuose (Telšių r.) bei dalyvauta suaugusiųjų teatrų apžiūroje „Atspindžiai“ Naujojoje Akmenėje. 2018 m.  pastatyta  K. Sajos komedija „Burbulas“. Dalyvauta tarpregioninėje teatrų apžiūroje Radviliškio r. Alksniupiuose. Papilėje ši komedija parodyta 2 kartus.

 

Vaikų mėgėjų dramos būrelis

2015 m. rudenį vadovė subūrė vaikų dramos kolektyvą, kuriame vaidina 12 jaunųjų teatro mylėtojų. Kolektyvas parengė programą šventinės eglės įžiebimui miestelio aikštėje bei teatralizuotą programą tarpukalėdžio koncertui.
2016 m. pastatytas spektakliukas „Blynai spintoje“. Šis kūrinys Papilėje rodytas 3 kartus. 2017 m. kovo mėnesį dalyvauta vaikų ir jaunimo konkurse „Šimtakojis“ Naujojoje Akmenėje. Vaikai vaidino pasaką – žaidimą „Keksiukas lovoje“. Laimėta žiūrovų nominacija. Taip pat šis pastatymas buvo pristatytas vaikų teatrų ir pasakorių šventėje Papilėje. 2018 m. kolektyvas ruošė poetinę kompoziciją „Kur tikrieji namai“. Su šia programa dalyvavo apžiūroje Plungėje ir buvo atrinktas į 2018 m. dainų šventę „Vardan tos...“. Tais pačiais metais birželio mėnesį dalyvavo mažojoje dainų šventėje Telšiuose. Dabar kolektyvas stato pjesę „Raganiukė“. Vadovė Nijolė Grudžinskienė

 

Stilizuotos muzikos kapela „Liepa“

Muzika negali mąstyti, bet ji gali įkūnyti mintį. Taip ir pradėjo savo kelią liaudiškos muzikos kapela „Liepa“, kuri susikūrė 2001 m. Pirmasis vadovas buvo Laimonas Terasius. Nuo 2004 m. vadovavo Antanas Erlickis, o nuo 2013 m. – Laimutis Čeludis. Nuo 2015 m. kolektyvas pavadintas stilizuotos muzikos kapela. Muzikantai ir vokalistės koncertuoja ne tik Lietuvoje bet ir užsienyje –  Latvija, Lenkija.  Grupės atlikėjai –  skirtingų miestelių ir skirtingų profesijų žmonės:  vokalistės Irena Jokšienė ir Jolanta Kriaučiūnienė, bosinė gitara – Laimonas Grigas, akustinė gitara – Kęstutis Jatkauskas, būgnai – Giedrius Jatkauskas, trimitas –  Vidmantas Barauskas, smuikas – Jūratė Malinauskaitė ir akordeonas – kapelos vadovas Laimutis Čeludis. Kolektyvas yra nuolatinis Papilėje vykstančio kapelų festivalio „Skambėk, Papile“ dalyvis. „Liepa“ kartu gyvena kaip šeima.  Kapela aptaria  įvykusius koncertus,  kartu parenka repertuarą  ir sprendžia problemas, kas gerai, o kas ne. Kolektyvo credo – užsispyrimas ir atsidavimas muzikai. 

Pramoginės muzikos grupė „Tandemas“

Grupė susikūrė 2013 m.  Daugiausia koncertuoja Papilės kultūros namų organizuojamuose renginiuose: vakaronėse, gegužinėse, miestelio šventėse. Pagal poreikį koncertuoja seniūnijos bendruomenėse. Taip pat nereti svečiai rajono kitų kultūros įstaigų renginiuose. Dažnai keičiasi koncertinėmis programomis su kaimyninių rajonų (Mažeikių, Telšių, Šiaulių, Joniškio)  panašiomis grupėmis. Grupė „Tandemas“  kasmet organizuoja tradicinį gyvo garso festivalį „Papilė gyvai“. Vadovas Laimonas Grigas. 

Moterų vokalinis ansamblis ,,Pilė“

Moterų vokalinis ansamblis ,,Pilė“ susibūrė 2016 m. pavasarį. Kolektyve dainuoja moterys mylinčios dainą ir muziką, turinčios poreikį  bendrauti bei turiningai praleisti laisvalaikį su bendraminčiais. Kolektyvo atliekamų dainų repertuare vyrauja įvairių muzikinių stilių ir žanrų vokalinė muzika, aktyviai dalyvauja koncertinėje veikloje: vokalinių ansamblių šventėse, festivaliuose, konkursuose.  2018 metais ,,Pilė“  dalyvavo Dainų šventės ,,Vardan tos...“ ansamblių vakaro programoje, tarptautiniame festivalyje ,,Tūto“, respublikiniuose festivaliuose Šilalėje, Mažeikiuose, Papilėje, Žagarėje, Viekšniuose, Žagarėje, Akmenės rajono rengiamose šventėse, konkurse Linkuvoje. Kolektyvas kasmet rengia koncertus Papilės miestelio bendruomenei valstybinių švenčių, įvairių minėjimų metu. Vadovė Donvina Savickienė, koncertmeisteris Raimondas Dievinas.  

Mišrus vokalinis ansamblis ,,Žara“

Mišrus vokalinis ansamblis ,,Žara“ susibūrė 2013 m. Ansamblyje  dainuoja vyresniojo amžiaus muzikos mėgėjai. Dainininkai aktyvūs, draugiški, myli muziką ir dainą, nuolatiniai visų rengiamų švenčių ir minėjimų Papilėje dalyviai. Repertuare dominuoja lietuvių kompozitorių vokalinė muzika, aranžuotos liaudies dainos. Kolektyvas koncertavo respublikiniuose, regioniniuose, rajono festivaliuose bei šventėse: Radviliškyje, Linkuvoje, Žagarėje, Mažeikiuose, Alksniupiuose, Viekšniuose, Akmenėje. Vadovė Donvina Savickienė, koncertmeisteris Raimondas Dievinas. 

Vaikų žaidimų ir pramogų užimtumo grupė

Užimtumo grupės tikslas: poveikis asmenybės tobulėjimui per žaidimus,  sąlygų sudarymas plėtoti kūrybinę  saviraišką,  ugdyti iniciatyvą, mokytis išreikšti save,  puoselėti bendravimo kultūrą, mokytis tolerancijos.

Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio 10-12 vaikų nuo 13 val. (jei užtrunka mokykloje – nuo 14 val.) renkasi Papilės kultūros namuose. Dalyvių amžius:  8-12 m. Čia vaikai iki 16 val. žaidžia įvairius stalo žaidimus, smiginį, organizuojamos estafetės su gimnastikos lankais ir kamuoliais, vyksta pokalbiai apie bendravimą tarp bendraamžių, mokoma tolerancijos. Vaikai mėgsta kurti  ir improvizuoti savo sugalvotas istorijas.

Jaunimo užimtumo grupė

Jaunimo užimtumo grupė savo veiklą pradėjo 2017 m. rudenį, nors dalinės veiklos jau vyko. Miestelyje gyvena 9 jaunuoliai, kuriems 14-18 metų. Kitas jaunimas iš atokių kaimų. 2016-2018 m. rugsėjo mėnesį aktyviai jaunuolių grupė padėjo pasiruošti mietelio šventei, papuošdami lauko estradą parke. Vėliau sekė Helovinas. 2016-2018 m. jaunuoliai pasipuošė diskotekų salę šiam vakarui būdingais atributais ir patys pasigamino aprangas. Kartu su kultūros darbuotojais išskaptavo įvairias figūras iš moliūgų, kuriuos (apie 60 vnt) padovanojo Papilės miestelio gyventojai. Pastaruoju metu su jaunimu susitikę  penktadienio vakarais, prieš diskoteką, aptariame kokia veikla jie norėtų prisidėti, ar  patys užsiimtų savo norima veikla. Pirmiausia jaunimas, kurių dauguma  priklauso Šaulių organizacijai, mielai siūlo ir prisideda prie kultūros namų vaikų ir jaunimo organizuojamų vasaros dieninių stovyklų (3 stovyklos), kurios jau vyksta ketverius metus, prie Valstybinių švenčių  ir atmintinų (Baltų Vienybės, Laisvės gynėjų) dienų organizavimo. Dažnai jaunimas susirenka laisvų pamokų metu pasiklausyti muzikos, pasikalbėti.  Vadovė Virginija Kupstienė, savanoris padėjėjas Žilvinas Masiulis. 

  Prenumeruoti naujienas
X