Ventos kultūros namai

Ventos kultūros namai

Ventos kultūros namai
Žemaičių g. 35, Venta 85319

Vadovė kultūrinei veiklai Dalia Tenienė

Folkloro ansamblis „Volungė“

Ansamblis susibūrė 1997 metais. Į folklorą sudėta  mūsų protėvių išmintis, kasdienybės atspindžiai. LLKC suteikė kolektyvui II- ą kategoriją. Folkloro ansamblis „Volungė“ –  respublikinių dainų švenčių dalyvis. Ansamblis yra paruošęs programas: „Žemaitiškos vestuvės“, tremties bei kt. temomis, Kolektyvas džiaugiasi ir didžiuojasi, galėdamas šokti žemaitiškus šokius, ratelius, dainuoti ir kalbėti žemaitiškai. Ansamblyje yra 15 dalyvių nuo 30 iki 75 metų amžiaus.  Kolektyvo vadovė Dalia Tenienė.

Humoro grupė „Smaguriai“

Kolektyvas susibūrė 2013 metais. Grupėje yra 6 dalyviai. Humoro grupė  kiekvienais metais paruošia naują programą, su kuria dalyvauja Lietuvos humoro sambūrio „Juokis“ respublikiniuose bei regioninėse apžiūrose. Grupei vadovauja Alvydas Vaičiakauskas.

Vaikų ir jaunimo estradinis dainavimas

Dainavimas – vienas populiariausių, priimtiniausių ir labiausiai mėgstamų vaikų meninės saviraiškos būdų.  Žmogaus balsas – pats tobuliausias, gražiausias ir sudėtingiausias muzikos instrumentas.  Dainavimas – tai bendravimo būdas, saviraiška, pasitikėjimo savimi skatinimas. Kolektyvo repertuare skamba pačių narių pasirinktos dainos. Kolektyvui vadovauja Alvydas Vaičiakauskas. 

Gyvo garso grupė „Užkūtes“

Grupė  susibūrė 2010 metais. Groja ir dainuoja 6 muzikantai. Grupės vadovo iniciatyva kiekvienais metais rengiama gyvo garso šventė „Venta gyvai“. Labai aktyvi koncertinė grupės veikla. Keletą kartų grupė koncertavo užsienyje. Vadovas Laimonas Grigas

Pučiamųjų instrumentų grupė

Kolektyvas susibūrė 2013 metais. Kolektyve groja 14 muzikantų. Muzikantai papuošia rajonines šventes, vietos renginius. Važiuoja koncertuoti kitur.  Kiekvieno orkestranto požiūris į muziką: „Nebūna mažų - didelių, svarbių ir paprastų koncertų, ar grotum Dainų šventėje, ar provincijos miestelyje“. Vadovas Raimondas Teniukas. 

Vaikų etninės raiškos kolektyvas

Prasmingai, noriai ir aktyviai šis kolektyvas dalyvauja įvairiose etninėse veiklose, tradiciniuose liaudies renginiuose, etninėse šventėse. Kolektyvas taikliai geba pritaikyti dainuojamosios, pasakojamosios, smulkiosios tautosakos elementus žaidimuose, kasdieninėje veikloje, įvairiose gyvenimo situacijose, pats bando kurti mįsles, turi grožio pajautos pradmenis.  Kolektyvas aktyviai dalyvauja renginiuose, prisideda prie tradicijų puoselėjimo.  Organizuojamos šventės pagal metų ratą, visos kalendorinės šventės ir kiti renginiai. Vadovė Sandra Tiškutė. 

Vaikų ir jaunimo teatrinės raiškos kolektyvas

Būrelyje vaikai ir jaunimas ieško galimybių išreikšti save ir scena dažnai tampa ta vieta, kurioje atsiveria neramios sielos, susikurdamos mikropasaulį dialogui su kasdienybe. Pagrindinis tikslas – gilintis į darbo procesą, bendrauti. Jaunimas noriai veda renginius, vaidina, dalyvauja visoje kultūrinėje, meninėje veikloje. Vadovė Sandra Tiškutė. 

Sportinių šokių kolektyvas

Nuo 2015 metų net 4 skirtingo amžiaus šokėjų grupėms vadovauja  kvalifikuotas sportinių šokių treneris, pedagogas. Sportiniai šokiai  siejami su sporto, meno, socialiniais, lyderystės siekimo gebėjimais ir įgūdžiais. Užsiėmimų, treniruočių metu yra taikomi grupiniai ir individualūs darbo metodai, atitinkantys žmonių amžių, poreikius ir gebėjimus. Visi šokantieji mokomi Lotynų Amerikos ir Klasikinių – sportinių šokių  judesių, kurie apjungiami į kompozicijas. Vaikai ruošiamasi dalyvauti mokyklos, miesto, šalies  sportinių šokių konkursams, sceniniams pasirodymams. Tikslas - ugdyti  asmenines, socialines ir profesines kompetencijas, meninės- sportinės saviraiškos tenkinimą. Uždaviniai - Teikti  šokio pagrindus (teorija ir praktika). Skatinti fizinį aktyvumą, stiprinti sveikatą. Choreografas Mantas Miškauskas. 

  Prenumeruoti naujienas
X