Karjera

Laisvos darbo vietos

DARBO SKELBIMAS ŪKIO DALIES VADOVO  PAREIGOMS UŽIMTI

 Akmenės rajono savivaldybės kultūros centrui  (biudžetinė įstaiga Nepriklausomybės al. 25, Naujoji Akmenė, kodas 188213974)  reikalingas ūkio dalies vadovas darbuotojas dirbantis 1 etatu, lygis – A2. Darbo vieta: Akmenės rajono savivaldybė kultūros centras (adresas: Nepriklausomybės al. 25, Naujoji Akmenė). Tarnybinio atlyginimo koeficientas 5,5 (t.y. 728,75 Eur iki mokesčių).

DARBO POBŪDIS:  
   

Sudaryti pavaldžių darbuotojų darbo grafikus, užtikrinti kad Kultūros centro ir jo filialų pastatuose esantis ilgalaikis ir trumpalaikis inventorius būtų tvarkingas, gerai prižiūrimas, kontroliuoti tarnybinio transporto priemonių priežiūrą, eksploatavimą, vykdyti pastatų ir aplinkos priežiūrą, aprūpinti darbuotojus ūkiniu inventoriumi, planuoti ir organizuoti remonto darbus, sudaryti sąmatas, instruktuoti darbuotojus darbo saugos, sveikatos priešgaisrinės ir elektros saugos taisyklėmis ir kontroliuoti jų laikymąsi.

REIKALAVIMAI:

  • Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį technologijos arba socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesiniu bakalauro kvalifikaciniu laipsniu;
  • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti bei kontroliuoti pavaldžių darbuotojų darbą valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją, tvarkyti pavestos veiklos dokumentaciją, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
  • gebėti bendrauti ir bendradarbiauti su kitų įstaigų atstovais, valstybės tarnautojais būtinais darbo funkcijoms atlikti klausimais;
  • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu arba lygiavertėmis kompiuterinėmis programomis;
  • gebėti dirbti komandoje;
  • būti  komunikabiliu, iniciatyviu, pareigingu.

Informacija pasiteiravimui:  Tel. 8 425 56 996, mob. 8 650 20 371, el. p. info@akmeneskc.lt

  Prenumeruoti naujienas
X