Karjera

Ieškome etninės kultūros specialisto

DARBO SKELBIMAS
 ETNINĖS KULTŪROS SPECIALISTO
PAREIGOMS UŽIMTI

                      Akmenės rajono savivaldybės kultūros centrui  (biudžetinė įstaiga Nepriklausomybės al. 25, Naujoji Akmenė, kodas 188213974)  reikalingas etninės kultūros specialistas (vaiko priežiūros atostogų laikotarpiui) darbuotojas dirbantis 1 etatu, lygis – A2. Darbo vieta: Akmenės rajono savivaldybė kultūros centras (adresas: Nepriklausomybės al. 25, Naujoji Akmenė). Tarnybinio atlyginimo koeficientas 5,36 (t.y. 927,28 Eur).

                      DARBO POBŪDIS:     

 Planuoti ir organizuoti etnokultūrinius rajono renginius, tradicines ir kalendorines šventes, rūpintis etninės kultūros išsaugojimu ir sklaida, rengti ir įgyvendinti etnokultūros projektus,  teikti paraiškas finansavimui gauti, skatinti naujų folkloro kolektyvų tautodailės, amatų, kraštotyros būrelių, pavienių liaudies muzikos atlikėjų ir kitų etninės kultūros puoselėtojų veiklą, organizuoti parodų atidarymus, bendradarbiauti su dailininkais, menininkais ir  tautodailininkais.     

             REIKALAVIMAI:

Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį humanitarinių mokslų ar meno studijų srities išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesiniu bakalauro kvalifikaciniu laipsniu;
būti susipažinusiam ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymu;
gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
mokėti rengti, vertinti, analizuoti kultūrinės veiklos programas ir projektus;
mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu arba lygiavertėmis kompiuterinėmis programomis;
gebėti dirbti komandoje;
būti kūrybišku, komunikabiliu, iniciatyviu, pareigingu.

Informacija pasiteiravimui:  Tel. 8 425 56 996, mob. 8 650 20 371; el. p. info@akmeneskc.lt 

  Prenumeruoti naujienas
X